Úterý, 28 března, 2023

Jaká jsou práva a povinnost zaměstnance a zaměstnavatele v rámci BOZP?

Podle posledních statistik jenom šedesát procent podnikatelů ví, jaké jsou jejich povinnosti v rámci BOZP a PO. Těm ostatním hrozí nemalé pokuty za nedodržení zmiňovaných povinností. Pokud patříte mezi zbylých čtyřicet procent a nechcete dostat pokutu, která se může dostat až do výše několika milionů korun, pak oslovte firmu Extéria, která je předním poskytovatelem poradenství v oblastech BOZP a PO a o které se dočtete v referencích na internetu. To, co však jakožto zaměstnavatel a i jakožto zaměstnanec musíte splňovat, vám prozradíme. 

Jaké jsou povinnosti zaměstnance v rámci BOZP?

Stejně jako zaměstnavatelé, tak i zaměstnanci mají jisté povinnosti v rámci BOZP. A stejně jako zaměstnavatelé, tak i zaměstnanci musí jednotlivé povinnosti dodržovat, jinak jim hrozí nemalá pokuta. 

Zaměstnanec kupříkladu musí dbát o svou bezpečnost, ale také musí dbát o bezpečnost jiných osob, které může ohrozit jejich pracovní výkon. Také se musí účastnit veškerých školení i lékařských prohlídek, taktéž se musí podrobit i případnému očkování, pokud je to stanoveno zákonem. 

Mezi další zaměstnancovy povinnosti patří i dodržování zákazu kouření na pracovišti a zákazu požívat alkohol či jiné omamné látky. V případě podezření na alkohol nebo drogy je zaměstnanec povinen se podrobit testům. 

Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele v rámci BOZP?

Co se týče povinností samotného zaměstnavatele, ten se váže především k jedné věci, a sice k tomu zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnance při práci. Je kupříkladu povinen poskytnout informace zaměstnanci o potencionálních rizicích práce, dále musí zajistit ochranné pracovní pomůcky a zaměstnanec je musí dodržovat. 

Zaměstnavatelé také musí vést a pravidelně aktualizovat dokumentaci BOZP a dále musí zajistit pracovnělékařské služby. Taktéž je povinen zajistit i pravidelná školení. Se vším mu však pomůže právě zmiňovaná firma, která je předním poskytovatelem poradenství v oblasti BOZP a PO nejen u nás, ale také na Slovensku. 

- Reklama -spot_img

Nejnovější články

- Reklama -PR článek
- Reklama-123jobs

Další články autora