Pátek, 24 března, 2023

Nezapomínejte na ověřování zdravotní způsobilosti zaměstnanců

Od 1. ledna 2023 byla podle § 103 odst. 1 písm. a) Zákoníku práce zrušena povinnost zaměstnavatele provádět periodické lékařské prohlídky u nerizikových prací. Na jednu stranu to přináší zaměstnavatelům výhody v podobě ušetřených financí za prohlídky, jejich organizaci i vedení agendy. Na druhou stranu však zaměstnavatelé nebyli zproštěni povinnosti ověřovat zdravotní způsobilost zaměstnanců. Zaměstnavatelům se opomenutí této povinnosti může vymstít. Jak dostát litery zákona definované § 103 Zákoníku práce?

Ověřování zdravotní způsobilosti je nadále povinností zaměstnavatelů

To, co se dříve ověřilo povinnou periodickou lékařskou prohlídkou, teď již zaměstnavatelé nemají zajištěno. Kde hledat řešení? S ověřováním zdravotní způsobilosti vám pomůže čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti za pomoci aplikace MEDBOOK, kterou doporučuje společnost PREVENT, specialista na pracovnělékařské služby.

Kdy je vhodné využít čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti? Jedná se o ty pracovní pozice, u kterých byly od začátku letošního roku zrušeny povinné periodické prohlídky. Jde o práce, kde není profesní riziko a práce zařazeny do kategorie 1 a kategorie 2 – nerizikové. Nezapomeňte, že u některých prací je periodická prohlídka předepsaná jiným předpisem než vyhláškou 79/2013 Sb. a jako zaměstnavatel se jí musíte nadále řídit.

Co byste měli vědět o čestném prohlášení zdravotní způsobilosti MEDBOOK?

Aplikace MEDBOOK je schopna sama v pravidelných intervalech zasílat zaměstnancům čestná prohlášení k podpisu podle nastavených parametrů, včetně periodicity. Jako zaměstnavatel máte rovněž možnost definovat obsah prohlášení. Zaměstnanci nic netisknou a nikde nic neodevzdávají. Vše, včetně podpisu, proběhne elektronicky. Tato podepsaná prohlášení se následně archivují v databázi MEDBOOK. Proces je plně automatický a bezpečně pracuje i s daty o zaměstnancích.

Nechte si ohledně pracovně lékařských služeb i BOZP radit od specialistů

Chybovat v BOZP i v pracovnělékařských službách se nevyplácí. Než si však najímat drahé zaměstnance, či riskovat, že neodborný personál v HR oddělení firmy zanedbá důležité povinnosti, je optimální využívat služby profesionálů. Takovým je společnost PREVENT, která funguje jako koordinátor BOZP a pracovnělékařských služeb.

Firma PREVENT nabízí firmám vedení agendy BOZP a PO na pracovišti na klíč. Zajišťuje též kompletní pracovně lékařské prohlídky. Díky platformě INSTRUCTOR konečně zjednodušíte a zlevníte organizaci povinných školení v oblasti BOZP, PO i školení řidičů. Snížíte náklady a vyvarujete se chyb, takže ušetříte na případných sankcích ze strany úřadů.

Pro větší společnosti pak PREVENT nabízí i masivní learning management systém EDUNIO, pomocí kterého můžete spravovat kompletně vzdělávací aktivity svých zaměstnanců. Systém má propracovaná přístupová práva, automatické alerty a samozřejmě umožňuje elektronické podepisování dokumentů.

- Reklama -spot_img

Nejnovější články

- Reklama -PR článek
- Reklama-123jobs

Další články autora