Neděle, 5 února, 2023

Profesní školení řidičů se dá pohodlně zvládnout online

Zaměstnavatelé mají povinnosti školit své zaměstnance a informovat je o ochraně zdraví při práci a bezpečnosti. Tuto povinnost jim ukládá zákoník práce. Ze zákona musí školit také řidiče referenty. Mohou to zvládnout online.

Pojem řidič referent už dle současné legislativy vůbec neexistuje, od roku 2001 se v právních předpisech nevyskytuje. Většina lidí však, ví, co se tím myslí. Jde o zaměstnance, který v pracovní smlouvě nemá sjednáno řízení motorového vozidla, ale v rámci pracovních úkolů ho řídí. Nezáleží přitom na tom, jestli řídí firemní, nebo vlastní automobil.

Proč vlastně školit řidiče referenty?

V prvé řadě proto, že to po vás vyžaduje zákon. Uvědomělí zaměstnavatelé však mnohé online kurzy a školení zajišťují i ze své vlastní iniciativy. Je v jejich zájmu, aby se zaměstnanec nezranil a všechny svěřené prostředky používal bezpečně a správně.

Co se týče řízení motorových vozidel v pracovní době, ta drží prvenství mezi zdroji pracovních úrazů. Jsou spojena se 40 % vážných a smrtelných pracovních úrazů. Správné školení riziko nehody může minimalizovat.

Jaké povinnosti ohledně školení ukládá zákon?

Dle zákona je povinné školení řidičů nutné provést při nástupu do práce či před zahájením činnosti a pak opakovat jednou za rok. O školení řidičů musíte vést dokumentaci, aby existoval doklad o tom, že zaměstnanec školení skutečně absolvoval. Jak ji povedete, není dané, stejně jako není specifikována forma školení. Proto se čím dál více firem rozhoduje řešit profesní školení řidičů online. Oblíbená jsou ta od firmy PREVENT.

Atraktivní školení řidičů, které je vždy aktuální

Společnost PREVENT je koordinátorem BOZP a pracovnělékařských služeb. Zajišťuje školení, audity, poradenství i vedení agendy. Školení nabízí online, prostřednictvím dvou LMS platforem.

První z nich je EDUNIO, ta je užitečná pro vzdělávání zaměstnanců ve větších firmách. Nabízí e-learning kurzy s různou tematikou, firmy si mohou dokonce vytvářet vlastní vzdělávací kurzy.

Pak je tu platforma INSTRUCTOR, jež umožňuje zejména školení BOZP a PO. Najdete zde ale i další online kurzy s certifikátem včetně první pomoci a právě školení řidičů. Profesní školení řidičů přes LMS platformu INSTRUCTOR je vhodné pro menší firmy.

Co online školení řidičů přinese?

Především časovou úsporu. Není nutné zaměstnance shromažďovat v jeden čas na jednom místě, každý si test vyplní tehdy, kdy mu to vyhovuje. Test je vždy aktuální, je aktualizován v souladu s novými vyhláškami a pravidly. Absolvovat se dá jak v češtině, tak v angličtině a vhodný je pro řidiče referenty i řidiče z povolání. Výklad je interaktivní, nespočívá tedy v pouhém čtení nudných faktů. Na jeho konci musí zaměstnanec vyplnit test a získá certifikát o absolvování. V systému jsou samozřejmě vedeny záznamy o tom, kdy kdo test absolvoval, zaměstnavatel má tedy vyřešené zákonné požadavky o vedení dokumentace. Online školení má samé výhody, dejte mu šanci!

- Reklama -spot_img

Nejnovější články

- Reklama -PR článek
- Reklama-123jobs

Další články autora