Čtvrtek, 23 září, 2021

Online Reputation Management

- Advertisement -

ORM – Online reputation management

Online Reputation Management (ORM) ORM neboli online řízení dobré pověsti. Vytvoření a následné udržení dobrého jména firmy je jedním z nejdůležitějších, ale zároveň nejobtížnějších úkolů PR...
- Advertisement -

Must Read

- Advertisement -