Úterý, 28 března, 2023

UniCredit čtrnáctý rok za sebou podpoří iniciativu Hodina Země

Skupina UniCredit v sobotu 27. března v 20:30 zhasne na šedesát minut světla ve svých 45 budovách ve 14 zemích. Tento rok uplyne již 14 let, co se skupina přidala k iniciativě Hodina Země, celosvětové iniciativě organizované Světovým fondem na ochranu přírody (World Wildlife Fund, WWF), která spojuje veřejnost, instituce a společnosti, které chtějí chránit životní prostředí a planetu. 

Giuseppe Zammarchi, ředitel útvaru Group Sustainability, uvedl: „Každoroční účast skupiny UniCredit v iniciativě Hodina Země je součástí širšího úsilí skupiny podporovat udržitelnost a přijímat opatření proti změně klimatu. Zavázali jsme se snižovat dopad naší činnosti na životní prostředí a pomáháme našim klientům v přechodu na nízkouhlíkové hospodářství odolné vůči změně klimatu. Udržitelnost je součástí naší DNA a našich základních hodnot jako banky, přičemž nadále začleňujeme hlediska environmentálního, sociálního a správního dosahu (ESG) do všech oblastí naší činnosti a podnikání“ a dodává, „skupina UniCredit v roce 2020 dosáhla 60% snížení emisi skleníkových plynů oproti roku 2008, přičemž dlouhodobý cíl skupiny je 80% snížení emisí do roku 2030.“

Dalším příkladem pevného závazku banky v oblasti udržitelnosti je její partnerství s online platformou Treedom, která umožňuje lidem sadit stromy na dálku a sledovat jejich růst online. Iniciativa UniCredit Forest byla vytvořená v roce 2020 a díky ní bude vysazeno nejméně 90 000 nových stromů: v Itálii, Kolumbii, na Haiti, v Keni, na Madagaskaru a v Tanzanii. Iniciativa UniCredit Forest pomůže snížit globální emise CO2 v průběhu následujících 10 let přibližně o 20 542 500 kg, což odpovídá emisím každoročně vyprodukovaným asi 4 400 automobily.

- Reklama -spot_img

Nejnovější články

- Reklama -PR článek
- Reklama-123jobs

Další články autora